Polityka prywatności

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez stronę?

Informujemy, że Trec Nutrition Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, REGON: 220696468, NIP: 9581602454, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315748 jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających ze strony.

Strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji do minimum zapewniającego świadczenie usług na pożądanym poziomie, a informacje te służą głównie do realizacji zobowiązań Trec Nutrition Sp. zo.o. wobec użytkowników, np. do przesyłania subskrybowanych newsletterów. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane wyłącznie w celach technicznych związanych z administracją strony oraz do zbierania ogólnych danych statystycznych i demograficznych. Zbierając dane osobowe wyróżniamy te, których podanie jest faktycznie niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych nie jest obligatoryjne, korzystający z serwisu pozostają anonimowi dopóki sami nie zdecydują inaczej, a przetwarzanie tych danych przez Trec Nutrition Sp. z o.o. zależy od wyrażenia przez użytkowników zgody.

W jaki sposób chronione są dane o użytkownikach?

Formularze wypełniane przez użytkowników realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Gromadzone informacje są przechowywane i przetwarzane przez Trec Nutrition Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane osobom trzecim?

Administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzyć przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom zgodnie z art. 31 ww. ustawy. Dane o użytkownikach są przekazywane wyłącznie podmiotom prowadzącym na rzecz Administratora działania usługowe, marketingowe i promocyjne.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Jesteśmy otwarci na uwagi i pytania użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub listownie. Szczegóły kontaktu dostępne są na stronie ?Kontakt?.
Przypominamy także o przysługującym użytkownikom prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.