29 Wrzesień, 2017 Udostępnij

Coraz więcej otyłych dzieci – Niepokojący raport NIK

W skontrolowanych przez NIK szkołach, w roku szkolnym 2015/2016, odnotowano 22% uczniów z nieprawidłową masą ciała (nadwagą, otyłością lub niedowagą). To aż o ponad 5% więcej w przeciągu czterech lat od 2012 do 2016 roku. Liczba dzieci z nadwagą i otyłością stale rośnie.

W podanym okresie najszybciej wzrastał odsetek dzieci otyłych (wzrost o 3,3%) oraz z nadwagą (wzrost o 1,5%).

Programy żywieniowe

Wszystkie objęte kontrolą NIK szkoły realizowały wielomilionowe programy żywieniowe: „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jednak skuteczność tych programów zaniżyły m.in. brak urozmaicenia produktów, a głównie niespożywanie otrzymanych produktów (owoce, warzywa, mleko) na terenie szkoły.

Wszystkie skontrolowane szkoły w ramach programu „Mleko w szkole” wydawały uczniom wyłącznie mleko, bez jego przetworów (np. jogurty). Ponadto żadna ze szkół, nie zakupowała mleka bez laktozy, pomimo posiadania informacji o nietolerancji laktozy przez część uczniów.

Należy podkreślić, że sam fakt prowadzenia programów nie gwarantuje zadowalających wyników. Szkoły powinny zwracać większą uwagę na efektywność realizowanych działań i prowadzić działania edukacyjne towarzyszące udostępnianiu ww. produktów.

Żywienie w szkole

NIK zwraca uwagę na nieodpowiednio zbilansowane posiłki dla uczniów w szkole. W menu każdej ze szkół była zbyt duża ilość białka i węglowodanów, a w ponad 85 % tłuszczów. We większości menu stwierdzono również nadmierną ilość sodu.

Izba wytyka placówkom zbyt krótkie i zbyt wczesne przerwy na posiłki. W jednej ze szkół obiad podawano już w okolicach godziny 10:00.

Sklepiki szkolne

Od 1 września 2015 r. obowiązuje zakaz sprzedaży „niezdrowych produktów” w szkołach. Przeprowadzone kontrole wykazały jednak, że wciąż ok. 30% sklepików szkolnych nie spełniało wymogów określonych w rozporządzeniu.

Edukacja żywieniowa

Działania edukacyjne dot. żywienia oceniono dobrze w skontrolowanych szkołach. Odbywają się tam lekcje nt. zdrowego odżywiania, zajęcia praktyczne, zaprasza się dietetyków i przeprowadza liczne konkursy.

Wnioski NIK

NIK rekomenduje szkołom używanie wyników BMI dzieci przy planowaniu działań edukacyjnych, zachęcanie uczniów do spożywania otrzymywanych ze szkoły posiłków na jej terenie oraz zapewnienie właściwej organizacji ich spożycia.

Kontrolę przeprowadzono w 20 szkołach oraz 10 urzędach gmin z województw: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podlaskie i kujawsko-pomorskie.

Cały raport NIK dostępny TUTAJ

Zobacz również